Rapporten klar

UHRs Arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering (UHRMOT) har levert sin rapport. Fra venstre Frank Reichert (UiA), Dag Nordbø (sekretariat, UiA), Fam Katrine Heer Aas (NSO), Ragnhild Hennum (KiF, UiO), Jørn Mortensen (KhiO), Morten Kjerstad Larsen (Arbeidstilsynet), Øystein Gullvåg Holter (KiF, UiO), Mariann Helen Olsen (Forskerforbundet), Anita Sanberg (Ark, UiO), Ingunn Ugland (sekretariat, UiA) og Rønnaug Mathiassen Retterås (LDO). Elsa Almås (UiA) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Klare etiske retningslinjer, tydelige rutiner og lett tilgjengelig kommunikasjon er sentrale anbefalinger når UH-sektorens arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering (UHRMOT) legger fram sin rapport. 

Fortsett å lese «Rapporten klar»

Trakassering på dagsorden under Arendalsuka

Statsråd Iselin Nybø, kunsthøgskolerektor Jørn Mortensen og VG-journalist Ingunn Saltbones er blant innlederne på et seminar om seksuell trakassering under Arendalsuka 16. august. Merk at seminaret begynner klokken 13.15 og ikke klokken 12.00 som tidligere annonsert.

Torsdag 16. august fra klokka 13.15 til 15.45 holdes seminaret: Når grensene brytes – om makt og maktmisbruk i akademia. Det er UHRs arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering som er ansvarlig for seminaret som arrangeres i Arendal kino.

Program:

13.15-13.30 «UHRMOT – Hva gjør vi?» Frank Reichert, rektor Universitetet i Agder og leder av arbeidsgruppa UHRMOT
13.30-13.45 «Om makt og asymmetri i akademia» Jørn Mortensen, rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo
13.45-14.00 «Hvordan sikre et godt arbeids- og læringsmiljø i universitets- og høgskolesektoren?» Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister
14.00-14.15 «Er det trygt å være student?» Marte Øien, nestleder i Norsk Studentorganisasjon (NSO)
14.15-14.25 Pause
14.25-14.55 «Såpass må du tåle»  Heidi Helene Sveen, skribent og forfatter av boka «Såpass må du tåle – sex, krenkelser og offentlig debatt»
14.55– 15.15 «Når mediene får ferten …» Ingunn Saltbones, journalist VG
15.15-15.45 «Et nytt språk: Hva er seksuell folkeskikk?» Elsa Almås, professor i sexologi ved Universitetet i Agder og medlem i arbeidsgruppa UHRMOT

– Et annet språk

Rektor Jørn Mortensen fra Kunsthøyskolen (f.v.) rektor Mari Sundli Tveit fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, leder i Norsk Studentorganisasjon Mads Beldo, rektor Anne Husebekk fra UiT – Norges arktiske universitet, og universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe ved Universitet i Oslo, deltok i en paneldiskusjon under seminaret.

– Vi går fra seminaret med en høyere bevissthet, med et annet språk og en annen evne til å kommunisere mellom oss om det som er våre felles utfordringer og gode oppfølginger. 

Fortsett å lese «– Et annet språk»

Seksuell folkeskikk

– Vi må løfte fram seksuell folkeskikk, sa professor Elsa Almås da hun og professor Ingrid Lund innledet om seksuell trakassering og mobbing på UHRs representantskapsmøte i Alta.

Holdninger er sentralt i både mobbing- og trakasseringsproblematikken. UiA-professorene i Ingrid Lund (til venstre) og Elsa Almås var premissleverandører på UHRs seminar i Alta.

Fortsett å lese «Seksuell folkeskikk»