Alta-programmet klart

Arbeidsgruppeleder Frank Reichert la fram planene for styret i UHR.

UHR-styret gav sin tilslutning til programmet for mobbe- og trakasseringsseminaret som skal være på UHRs representantskapsmøte i Alta 30. mai.

Arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering fikk aksept for arbeidet så langt da status ble presenterte for styret i Universitets- og høgskolerådet (UHR) den 9. april.  Arbeidsgruppeleder Frank Reichert la fram et programforslag til et seminar for alle topplederne i UH-sektoren. Seminaret holdes som en del av UHRs representantskapsmøte i Alta i slutten av mai.

Forstå mobbing og trakassering
Hvordan skal vi forstå mobbing i høyere utdanning? Det er tema for professor Ingrid Lunds innledning til diskusjon.  Basert på nasjonal og internasjonal forskning tar hun tar for seg ulike måter å forstå mobbing og mulige tiltak som kan settes inn. Det var professor Lund fra Universitetet i Agder som stod for forskningen som satte mobbe-temaet på dagorden for et år tilbake.

Professor i sexologi, Elsa Almås presenterer tiltak mot seksuell atferd som er ute av kontroll i sitt innlegg: Uønsket seksuell oppmerksomhet: Hva slags atferd dreier det seg om?

Nyttig kunnskap
Seminaret avsluttes med en paneldebatt med deltakere fra ulike UHR-institusjoner og fra Norsk studentorganisasjon. Tema for paneldebatten er: Hva slags kunnskap kan jeg ta med meg hjem og hvordan kan jeg bruke den i arbeidet mot mobbing og trakassering på min institusjon?

– Vi er glade for at UHR-styret prioriterer dette viktige arbeidet og støtter opp om arbeidsgruppens arbeid så langt, sier leder Frank Reichert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *