Nå blir det kartlegging

Kunsthøgskolen, Universitetet i Oslo og Agder inviterer de andre UH-institusjonene til å bli med på felles kartlegging av mobbing og trakassering i sektoren. Det skjer etter at styret i Universitets- og høgskolerådet (UHR) oppfordrer institusjonene til å gjøre dette.

Men student is typing on laptop computer.

Arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering i UH-sektoren (UHRMOT) har utviklet et sett med spørsmål for å kartlegge omfanget av mobbing og seksuell trakassering av ansatte ved universiteter og høgskoler. Spørsmålsbatteriet ligner det som er brukt i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), men i dette er det også spørsmål om kjennskap til varslingsrutiner og hvordan oppfølging av mobbing og trakassering blir vurdert.

UHR-styret takket UHRMOT for å ha utviklet spørsmålene, og oppfordret i sitt siste møte de ulike UH-institusjonene om å gjennomføre egne undersøkelser. Nå har to universiteter og en høgskole gått sammen og inviterer resten av sektoren til å bli med.

Opprettholde anonymitet
Universitetet i Agder har tatt et særlig ansvar for å gjennomføre kartleggingen og skal snart sende ut invitasjon til andre institusjonene om å delta. Svarfrist er innen nyttår.

UiA har også satt i gang en anbudsprosess for å finne et meningsmålingsinstitutt som kan gjennomføre kartleggingen. Så langt er tanken å sende ut undersøkelsen til alle ansatte i første del av 2019.

– En nasjonal undersøkelse sikrer at alle ansatte får de samme spørsmål, som igjen gir oss et helhetsbilde av situasjonen i sektoren. Institusjonene kan også bestille lokale rapporter som viser hvordan det står til hos dem. Det er en felles forståelse i sektoren om betydning av anonymitet. Kartleggingen blir gjennomført slik at vi kan garantere det, sier leder av UHRMOT, Frank Reichert. I denne saken understreker Reichert at han snakker som rektor ved UiA.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *