Om arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen

Frank Reichert
Rektor Frank Reichert, Universitetet i Agder
Arbeidsgruppens leder Rektor, Universitetet i Agder
Anita Sandberg
Styringsgruppeleder for Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser – ARK Direktør HMS og beredskap, Universitetet i Oslo
Mariann Helen Olsen
Advokat, nestleder for juridisk seksjon i Forskerforbundet
Øystein Gullvåg Holter
Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning – KIF Professor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
Jørn Mortensen
Rektor, Kunsthøgskolen i Oslo
Rønnaug Mathiassen Retterås
Seniorrådgiver, Likestillings- og diskrimineringsombudet
Morten Kjerstad Larsen
Tilsynsleder, Arbeidstilsynet i Oslo
Elsa Mari Almås
Professor i sexologi, Universitetet i Agder
Fam Karine Heer Aas
Velferds- og likestillingsansvarlig
Ragnhild Hennum
Professor, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Sekretariat

Ingunn Ugland
Ingunn Ugland
Sekretær for arbeidsgruppen, Universitetet i Agder
Arne Martin Larsen
Kommunikasjon, Universitetet i Agder
Dag Nordbø
Prosjektleder, Universitetet i Agder