Reichert-utvalget er i gang

– Jeg hilser arbeidsgruppen velkommen og er svært glad for at universitets- og høgskolesektoren tar tak i mobbing- og trakasseringsproblematikken, sier Iselin Nybø, minister for forskning og høyere utdanning. Denne uken møtte hun den nyoppnevnte arbeidsgruppen som ledes av UiA-rektor Frank Reichert.

Mari Sundli Tveit, UHRs styreleder og rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Iselin Nybø, minister for forskning og høyere utdanning og utvalgsleder Frank Reichert.

Det var et tettpakket møterom i Kunnskapsdepartementet da statsråd Iselin Nybø tok i mot Universitets og høgskolerådets (UHR) arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering i UH-sektoren. Deler av styret og administrasjon i UHR og leder i Norsk studentorganisasjon var også med på møtet med ministeren. I en og en halv time var det åpen diskusjon om utfordringene sektoren har i forhold til emnet.

– Det er viktig at sektoren selv tar tak i dette. Det er en sektor med utfordringer, med tette relasjoner og ujevne maktforhold, og ofte en glidende overgang mellom arbeid og fritid. Vi tror det er store mørketall og større omfang enn det som er kjent, sa Nybø.

Samordne innsats

Arbeidsgruppen skal bidra til å samordne UH-institusjonenes innsats for å kartlegge, forebygge og sikre gode systemer for varsling og oppfølging av mobbing og trakassering av ansatte og studenter.

Utvalget har deltakere fra universiteter og høgskoler på leder- og fagnivå, fra Norsk studentorganisasjon NSO, Forskerforbundet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og fra Arbeidstilsynet. Fra UiA deltar professor Elsa Almås og sekretariatsleder Ingunn Ugland, i tillegg til lederen for arbeidsgruppen, rektor Frank Reichert.

– Vi har fått en komité med mange kompetente mennesker, og møtet i dag har gitt oss en kickstart inn i arbeidet, sa Reichert.

– Vi håper arbeidet vil munne ut i konkrete tiltak. For oss studenter ønsker vi endring i lovteksten, slik at man får en handlingsplikt når mobbing og trakassering finner sted. På samme måte som ansatte i grunnskolen har det, sa Mats Johansen Beldo, leder i Norsk studentorganisasjon.

– Møtet lover godt for framtiden. Vi er utålmodige etter å komme i gang, men vi må jobbe grundig, sa UHRs styreleder Mari Sundli Tveit, rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Etter møtet hos ministeren gikk arbeidsgruppen videre til sitt første møte. Deltakerne fikk en klar oppfordring fra ministeren på vei ut.

– Vi er enige om nulltoleranse, men jobben må gjøres hver eneste dag ute på institusjonene, sa Nybø.

Utvalget gikk umiddelbart i sitt første koordinerende møte. Her er utvalgsleder Frank Reichert fra Universitetet i Agder (f.v.), Ingunn Ugland, Universitetet i Agder, sekretær for gruppen, Anita Sandberg, direktør for HMS og beredskap ved Universitetet i Oslo og leder av styringsgruppen for ARK, Seniorrådgiver Rønnaug Mathiassen Retterås fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, Fag- og læringspolitisk ansvarlig i Norsk Studentorganisasjon, Ida Austgulen, Tilsynsleder Morten Kjerstad Larsen fra Arbeidstilsynet og Rektor Jørn Mortensen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Professor Elsa Almås, Universitetet i Agder, Professor Øystein Gullvåg Holter fra Kif-komiteen (Komiteen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning) og Advokat Mariann Helen Olsen fra Forskerforbundet var ikke til stede på utvalgets første møte.

Mandat for arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering i UH-sektoren

Arbeidsgruppen skal bidra til å samordne UH-institusjonenes innsats for å kartlegge, forebygge og sikre gode systemer for varsling og oppfølging av mobbing og trakassering for ansatte og studenter.

UHRs styre har merket seg Kif-komitéens anbefalinger og ber arbeidsgruppen ta med seg innspillene i det videre arbeidet.

Arbeidsgruppen skal innhente kunnskap fra og legge til rette for erfaringsutveksling for personalledere (HR-direktører) ved UHRs medlemsinstitusjoner. Arbeidsgruppen bes vurdere om det er tilsvarende behov for andre ledergrupper, herunder ledere med særskilt ansvar for læringsmiljøet ved institusjonene. Læringsmiljøet er en del av arbeidet.

Arbeidsgruppen må knytte til seg nødvendig kompetanse og organisere arbeidet på en hensiktsmessig måte. Gruppen bør dra veksler på det pågående arbeidet ved institusjonene. Det skal jevnlig rapporteres tilbake til UHRs styre.

Arbeidsgruppens medlemmer:

  • Rektor Frank Reichert, Universitetet i Agder (leder)
  • Rektor Jørn Mortensen, Kunsthøgskolen i Oslo
  • Professor Elsa Almås, Universitetet i Agder
  • Ida Austgulen, Fag- og læringspolitisk ansvarlig i Norsk Studentorganisasjon
  • Anita Sandberg, direktør for HMS og beredskap ved Universitetet i Oslo og leder av styringsgruppen for ARK
  • Advokat Mariann Helen Olsen fra Forskerforbundet
  • Professor Øystein Gullvåg Holter fra Kif-komiteen (Komiteen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning)
  • Seniorrådgiver Rønnaug Mathiassen Retterås fra Likestillings- og diskrimineringsombudet
  • Tilsynsleder Morten Kjerstad Larsen fra Arbeidstilsynet

Ingunn Ugland, Universitetet i Agder, er sekretær for gruppen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *