Tidligere arrangement i arbeidsgruppen

19. februar
Arbeidsgruppen holder sitt ellevte møte i Oslo

14. januar
Arbeidsgruppen holder sitt tiende møte i Oslo

12. desember
Ferdig forska? Seksuell trakassering i akademia.

Kif-komiteen, Kilden kjønnsforskning.no og Forskningsrådets BALANSE-program inviterer til seminar i Oslo. Flere i UHRMOT deltar i programmet.

20. november
Arbeidsgruppen holder sitt niende møte i Oslo

15. oktober
Arbeidsgruppen holder sitt åttende møte i Oslo

10. september
Arbeidsgruppen holder sitt sjuende møte i Oslo

 

16. august

Arendalsuka 2018

Når grensene brytes – om makt og maktmisbruk i akademia. 

Et seminar om seksuell trakassering.

Arendal kino torsdag 16. august 2018 kl. 13.15-15.45

 

8. august

Arbeidsgruppen hadde sitt sjette møte i Oslo

11. juni
Arbeidsgruppen hadde sitt femte møte i Oslo

30. mai
UHRs representantskapsmøte i Alta med seminar om mobbing og trakassering. 

28. mai
Høgskolen i Innlandet arrangerer fagdag for ledere, verneombud, tillitsvalgte og studenttillitsvalgte med tematikk knyttet til varsling, ytringsklima, mobbing og trakassering. Jurist Mariann Olsen fra Forskerforbundet deltar på vegne av arbeidsgruppen.

23.mai
Sveriges universitets- & högskoleförbund (SUHF) arrangerer et #metoo-seminar i Stockholm. Prosjektleder Dag Norbø ved UiA deltar på vegne av arbeidsgruppen.

22.mai
Arbeidsgruppen har sitt fjerde møte.

13. april
Arbeidsgruppen har sitt tredje møte i Oslo. Møtested UiO.

13. april
Arbeidsgruppens leder Frank Reichert møter Norsk Studentorganisasjon – NSO og orienterer om gruppens arbeid.

10. april
Nasjonal nettverkskonferanse for likestilling og mangfold i universitets- og høyskolesektoren.

Konferansen holdes i Bergen 10. og 11. april og vertskap er Universitetet i Bergen i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet.

Overordnet tema er seksuell trakassering, mangfolds- og likestillingsledelse og ubevisste fordommer.

Arbeidsgruppens leder Frank Reichert holder ett av innleggene under konferansetemaet: Seksuell trakassering tirsdag 10. april.

9. april
Arbeidsgruppens leder Frank Reichert rapporterer om status til UHRs styremøte.

9. april
Undergruppe 3 møtes på Kunsthøgskolen i Oslo